MSDS nedir? MSDS Hazırlama hizmetini kimler verir?

msds hazırlama

MSDS Hazırlama; MSDSler insan sağlığı ve çevrenin, zararlı maddelerin ve karışımların olumsuz etkilerinden korunması amacıyla, zararlı maddelerin ve karışımların özelliklerine ilişkin ayrıntılı bilgileri ve bulunduğu iş yerlerinde zararlılık özelliklerine göre alınacak güvenlik önlemlerini içeren 16 ana başlık ve 48 alt başlıktan oluşan bir belgedir.

Halk arasında genelde MSDS; Material Safety Data Sheet veya MGBF; Malzeme Güvenlik Bilgi Formu olarak bilinmekle birlikte 13 Aralık 2014 tarihli ve 29204 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik’in yürürlüğe girmesinden sonra nihai Türkçe karşılığı “Güvenlik Bilgi Formu” olarak kabul edilmiştir.

Mevzuat uyarınca MSDSler sertifikalı bir MSDS Hazırlama Uzmanı veya Kimyasal Değerlendirme Uzmanı tarafından Türkçe olarak hazırlanmalıdır.

MSDS ler ne zaman tedarik edilmeli?

Bir ürün aşağıdaki durumları sağlıyorsa maddenin veya karışımın ilk teslimi öncesinde veya sırasında MSDS ler tedarik edilmelidir;

  • Madde veya karışım zararlı, PBT/vPvB veya SVHC olarak sınıflandırılmışsa
  • Zararlı olarak sınıflandırılmamış fakat gaz halinde olmayan karışımlar için tekil konsantrasyon ağırlıkça ≥ % 1 ve gaz halindeki karışımlar için hacimce ≥ % 0,2 olan, insan sağlığı veya çevre için zararlı en az bir madde içeriyorsa,
  • Zararlı olarak sınıflandırılmamış fakat gaz halinde olmayan karışımlar için tekil konsantrasyon ağırlıkça ≥ % 0.1 olan biyobirikimli ve toksik (PBT) ya da çok kalıcı ve çok biyobirikimli (vPvB) olan ya da yüksek önem arz eden maddeler (SVHC) en az bir madde içeriyorsa.

MSDS Hazırlama Hizmetimiz sizlere neler sunmaktadır?

CHD Global, kimyasal yönetimi ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatlara hakim, alanında tecrübeli ve profesyonel kadrosu ile uzun yıllardır siz değerli müşterilerine MSDS hazırlama hizmeti vermektedir. Şirketimiz şimdiye kadar 1.000 i aşkın yerli ve yabancı firma için 10.000 e yakın MSDS hazırlamış bulunmaktadır.

1.000+

Hizmet Verilen Firma

> 10.000

Hazırlanan MSDS

%99

Müşteri Memnuniyeti

Örnek MSDSler

13 Aralık 2014 tarihli ve 29204 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik uyarınca Türkçe olarak hazırlanmış olan Güvenlik Bilgi Formu için tıklayınız.

Avrupa Birliği’nin 2015/830 Tüzüğüne (amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on REACH Regulation (EC) 1907:2006) göre hazırlanmış olan İngilizce olarak hazırlanmış olan Güvenlik Bilgi Formu için tıklayınız.

Referanslar

msds hazırlama
msds hazırlama
msds hazırlama
msds hazırlama
msds hazırlama
msds hazırlama

eczacıbaşı
lg
valvoline
coim
roche
gensenta
otto chemie

intertek
hilti
posco
ashland
ikea

Daha fazla referans görmek için lütfen Referanslar sayfamızı ziyaret edin!..

KKDIK Yönetmeliği [R.G. 30105 – 23.06.2017]

Tedarik Zinciri İçerisinde Bilgi / Güvenlik bilgi formu için gerekenler

Madde 27

(1) Aşağıdaki durumlarda, bir maddenin ya da karışımın tedarikçisi, madde veya karışımın alıcısına Ek-2’ye (Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması İçin Gereklilikler) uygun olarak ve Ek-18’e (Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Yeterlilik Belgesi Alma Koşulları) göre belgelendirilmiş kimyasal değerlendirme uzmanı tarafından hazırlanmış bir güvenlik bilgi formunu temin eder:

a) Maddenin ya da karışımın Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca zararlı olarak sınıflandırma kriterlerini karşılaması durumunda,

b) Maddenin Ek-13’te (PBT Maddeler ile vPvB Maddelerin Belirlenmesi İçin Kriterler) belirlenen kriterlere göre kalıcı, biyobirikimli ve toksik ya da çok kalıcı ve çok biyobirikimli olması durumunda veya,

c) Maddenin 49 uncu (İzne Tâbi Maddeler Listesine Eklenmeye Aday Maddelerin Tanımlanması) madde uyarınca hazırlanan listeye, (a) ve (b) bentleri dışındaki nedenlerden dolayı dâhil olması durumunda.

(2) 5 inci (Kimyasal Güvenlik Raporu ve Risk Azaltma Önlemlerini Uygulama ve Tavsiye Etme Görevi) veya 33’üncü (Alt Kullanıcının Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi ve Risk Azaltma Önlemlerinin Tanımlanması, Uygulanması ve Tavsiye Edilmesine İlişkin Görevleri) maddeler kapsamında belirli bir madde için kimyasal güvenlik değerlendirmesi yapması gereken herhangi bir aktör, güvenlik bilgi formundaki bilgilerin bu değerlendirmedeki bilgiler ile tutarlılık içerisinde olmasını sağlar. Güvenlik bilgi formu bir karışım için hazırlanmış ve tedarik zincirindeki aktör, söz konusu karışım için bir kimyasal güvenlik değerlendirmesi yapmışsa; karışımın, güvenlik bilgi formunun karışım içindeki her bir kimyasal maddenin kimyasal güvenlik raporu yerine, yalnızca karışımın kendi kimyasal güvenlik raporuyla tutarlılık içinde olması yeterlidir.

(3) Karışımın, Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca zararlı olarak sınıflandırma kriterlerine uymaması, fakat;

a) Gaz halinde olmayan karışımlar için tekil konsantrasyon ağırlıkça ≥ % 1 ve gaz halindeki karışımlar için hacimce ≥ % 0,2 olan, insan sağlığı veya çevre için zararlı en az bir madde içermesi,

b) Gaz halinde olmayan karışımlar için tekil konsantrasyon ağırlıkça ≥ % 0.1 olan, Kanserojen Kategori 2 veya Üremeye Toksik Kategori 1, Solunum Hassasiyeti Kategori 1 ya da Ek-13’te (PBT Maddeler ile vPvB Maddelerin Belirlenmesi İçin Kriterler) belirtilmiş kriterler doğrultusunda kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) ya da çok kalıcı ve çok biyobirikimli (vPvB) olan ya da (a) bendinde belirtilenlerin haricinde bir nedenle 49 uncu (İzne Tâbi Maddeler Listesine Eklenmeye Aday Maddelerin Tanımlanması) maddenin birinci fıkrası kapsamında listeye dâhil edilmiş en az bir madde içermesi,

c) Mesleki maruz kalma sınır değeri olan bir madde içermesi, durumlarının en az birinde tedarikçi istek üzerine Ek-2 (Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması İçin Gereklilikler) uyarınca hazırlanmış güvenlik bilgi formunu alıcıya verir.

(4) Alt kullanıcılar ya da dağıtıcılar tarafından talep edilmediği sürece, halka arz edilen ya da satılan zararlı maddeler veya karışımlar için kullanıcıların insan sağlığı, güvenlik ve çevresel koruma açısından gereken önlemleri almalarını sağlayacak yeterli bilgiler sağlanmışsa, güvenlik bilgi formunun temini gerekmez.

(5) Güvenlik bilgi formu Türkçe olarak temin edilir.

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik’in tamamı için lütfen tıklayınız.

KKDIK Yönetmeliği hakkında daha fazla bilgi almak ister misiniz?

KKDİK Bilgi Sayfamızı ziyaret edin!

Kimyasal mevzuat yönetimi ile ilgili tüm sorularınız için

Lütfen bizimle iletişime geçin!

error: Content is protected
Scroll to Top