KKDIK Ön-Kaydı (Ön-MBDF) nedir?

kkdik pre registration

Türkiye’nin AB REACH benzeri KKDIK Yönetmeliği 23 Haziran 2017’de yayınlanmış olup 23 Aralık 2017’de yürürlüğe girmiştir. KKDIK yönetmeliği, Türkiye’de yıllık 1 ton ve üzerinde kendi halinde, karışım içerisinde veya eşya içerisinde kimyasal madde üreten veya ithal eden firmalar bu maddeler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na (ÇŞB) ön kayıt başvurusunda bulunmalıdırlar.

Tüm potansiyel kayıt ettirenler, alt kullanıcılar ve üçüncü taraflara ait maddelerin kaydı için ilk adım 31 Aralık 2020 tarihine kadar KKS (Kimyasal Kayıt Sistemi) portalı aracılığı ile ÇŞB’na ön-Madde Bilgisi Değişim Forumu (ön-MBDF) gönderilmesidir.

KKDIK Ön-Kayıt Hizmetimiz sizlere neler sunmaktadır?

CHD Global olarak bizler, yerli ve yabancı şirketlerin kendi adına ön kayıt yükümlülüklerini yerine getirmeleri için Ön Kayıt Hizmeti sunmaktayız. Ön-Kayıt Hizmeti Türkiye’de kurulu olmayan şirketler için Tek Temsilcilik Hizmeti ile entegre edilecektir.

KKDIK’e uyumluluk konusunda bu ilk önemli adımı tamamlamak için kapsam altındaki her bir madde için sorumluluklarınızı tanımlayarak tam destek sağlamaktayız. Ön-Kayıt Hizmetimiz şunları içerir:

  • Her bir madde için ön kayıt bilgilerinin toplanması
  • Ön-kayıt verilerinin KKS (Kimyasal Kayıt Sistemi) aracılığı ile ÇŞB’na (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) sunulması
  • KKDIK Ön-Kayıt süresince danışmanlık ve destek

KKDIK Yönetmeliği [R.G. 30105 – 23.06.2017]

Madde Bilgisi Değişim Forumları 

Madde 25

(1) Maddeye ilişkin olarak Bakanlığa ön-Madde Bilgisi Değişim Forumu (ön-MBDF) göndermiş olan tüm potansiyel kayıt ettirenler, alt kullanıcılar ve üçüncü taraflar veya maddeye ilişkin olarak belirtilen 31/12/2023 tarihinden önce bir kayıt başvurusunda bulunmuş olan kayıt ettirenler, Madde Bilgisi Değişim Forumunun (MBDF) katılımcıları olurlar.

(2) Her bir MBDF’nin amacı:

  • a) Kayıt amaçlı olarak, 11 inci maddenin (Kayıt için Sunulması Gereken Bilgiler) birinci fıkrasının (a) bendinin (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen bilgilerin potansiyel kayıt ettirenler arasında paylaşılarak, çalışmaların tekrarlanmasının engellenmesi ve,
  • b) Potansiyel kayıt ettirenler arasında, sınıflandırma ve etiketleme farklılığı olduğu durumlarda, sınıflandırma ve etiketleme konusunda anlaşma sağlanmasıdır.

(3) MBDF katılımcıları, diğer kayıt ettirenlere mevcut çalışmaları sağlar, diğer kayıt ettirenlerin bilgi taleplerine yanıt verir, birlikte sonraki çalışmalara yönelik ihtiyaçları tanımlar ve ikinci fıkranın (a) bendinde belirlenen amaçlara yönelik olarak yürütülecek bu gibi çalışmaların yürütülmesini düzenler. Her bir MBDF, 31/12/2025 tarihine kadar faaliyetini sürdürür.

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik’in tamamı için lütfen tıklayınız.

KKDIK Yönetmeliği hakkında daha fazla bilgi almak ister misiniz?

KKDİK Bilgi Sayfamızı ziyaret edin!

Kimyasal mevzuat yönetimi ile ilgili tüm sorularınız için

Lütfen bizimle iletişime geçin!

error: Content is protected
Scroll to Top