Biyosidal Ürünlerin Ruhsatlandırılması

biocidal authorisation

Biyosidal ürünlerin piyasaya arzına ve kullanımına ilişkin Biyosidal Ürünler Yönetmeliği 31 Aralık 2009 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik önce AB Biyosidal Ürünler Direktifi 98/8/EC’ye uygun olarak hazırlanmıştır ve ardından AB’nin 528/2012 BPR Yönetmeliği ile bir değişiklikle uyumlu hale getirilmiştir.

Bu yönetmelik, Türkiye’de biyosidal ürünler pazarının işleyişini kontrol altına alırken, insan ve çevre için yüksek düzeyde koruma sağlamayı amaçlamaktadır. Tüm biyosidal ürünler, piyasaya sürülmeden önce ruhsatlandırılmalıdır.

Biyosidal Ürünlerin Acil Durum Ruhsatlandırması

Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 15. Maddesi, imalatçı/ithalatçıya bitki koruma ürünlerinin geçici olarak sınırlı ve kontrollü kullanılması şartıyla en fazla 120 gün süreyle kullanım izni verir.

Links:

Biyosidal Ürün Ruhsatlandırma Hizmetimiz neleri içerir?

Ruhsatlandırma hizmetimiz, biyosidal ürün ruhsatlandırma gereksinimlerinin her biri için tam destek sağlar. Aşağıdakiler dahil olmak üzere biyosidal ürün ruhsatlandırmasının herhangi bir aşaması için destek sağlamaktayız:

  • Ruhsatlandırma Dosyasının hazırlanması
  • Türkiye dışında yerleşik firmalar için Tek Temsilcilik hizmeti
  • Biyosidal Ürünler Yönetmeliği gerekliliklerine göre Etiket hazırlanması
  • Güvenlik Bilgi Formu hazırlanması
  • Toksikoklojik ve Ekotoksikolojik Çalışmalar için danışmanlık
  • Yetkili merciler ve kurumlarla iletişim
  • Biyosidal Ürünler hakkında genel danışmanlık

Biyosidal Ürünler Yönetmeliği [R.G. 27449 – 31.12.2009]

Biyosidal ürünlerin piyasaya arzı

Madde 5

(1 a) Biyosidal ürünlerin Bakanlık tarafından bu Yönetmelikte belirlenmiş usullere göre ruhsatlandırılmış veya tescil edilmiş olması zorunludur.

Biyosidal Ürünler Yönetmeliğini aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

Kimyasal mevzuat yönetimi ile ilgili tüm sorularınız için

Lütfen bizimle iletişime geçin!

error: Content is protected
Scroll to Top