KKDIK Kaydı nedir?

kkdik registration

Türkiye’nin AB REACH benzeri KKDIK Yönetmeliği 23 Haziran 2017’de yayınlanmış olup 23 Aralık 2017’de yürürlüğe girmiştir. KKDIK yönetmeliği, Türkiye’de yıllık 1 ton ve üzerinde kendi halinde, karışım içerisinde veya eşya içerisinde kimyasal madde üreten veya ithal eden firmalar bu maddeler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na (ÇŞB) kayıt başvurusunda bulunmalıdırlar.

Kayıt işlemi, ön kayıt son tarihi (31 Aralık 2020) itibarı ile başlayıp 31 Aralık 2023 tarihinde sona erecektir. KKDIK kapsamında, AB’nin REACH mevzuatında olduğu gibi yılda bir tonun üzerindeki farklı tonaj bantları (1-10, 10-100, 100-1000, 1000+) için ayrı bir son tarih bulunmamaktadır.

Madde imalatçıları ve ithalatçıları için, yılda bir ton veya üzeri miktarlarda imal edilen veya ithal edilen her bir madde için KKDIK uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na (ÇŞB) kayıt yaptırmak genel bir yükümlülüktür.

Son tarihten sonra; Kayıt Yoksa Pazar Yok.

KKDIK Kayıt Hizmetimiz sizlere neler sunmaktadır?

CHD Global olarak bizler, KKDIK kayıt gerekliliklerinin her biri için tam destek sağlamaktayız ve Türkiye dışında yerleşik şirketler için bu hizmet Tek Temsilcilik hizmetimizle entegre olacaktır. KKDIK Kayıt Hizmetimiz ile kayıt sürecinin herhangi bir aşaması için aşağıdaki konularda destek sağlamaktayız:

  • MBDF katılımı
  • Maruziyet senaryoları
  • Teknik dosya hazırlanması
  • Güvenlik bilgi formları
  • Kimyasal güvenlik raporları
  • Risk değerlendirmesi
  • Kimyasal güvenlik değerlendirmesi
  • Kayıt dosyasının sunumu

KKDIK Yönetmeliği [R.G. 30105 – 23.06.2017]

Maddelerin piyasaya arzı

Madde 6

(1) 7’nci (Kendi Halinde veya Karışım İçindeki Maddelerin Genel Kayıt Yükümlülüğü), 8 inci (Eşya İçindeki Maddelerin Kaydı ve Bildirimi) ve 21 inci (Maddelerin İmalatı ve İthalatı) maddelere tabi kendi halinde ya da karışım içindeki ya da eşya içindeki maddeler, bu Kısım kapsamındaki ilgili hükümlere göre kayıt edilmedikleri takdirde, imal edilemez ya da piyasaya arz edilemez.

Kendi halinde ya da karışım içindeki maddelerin genel kayıt yükümlülüğü

Madde 7

(1) Bu Yönetmelikte aksi belirtilmedikçe, maddeyi kendi halinde veya karışım içinde yıllık bir ton ya da daha fazla miktarda imal eden veya ithal eden imalatçı ya da ithalatçı Bakanlığın internet sayfasında yer alan Kimyasal Kayıt Sistemi aracılığıyla Bakanlığa kayıt başvurusunda bulunur.

(2) Yerinde izole ara madde ya da taşınan izole ara madde olarak kullanılan monomerler için 17’nci (Yerinde İzole Ara Maddelerin Kaydı) ve 18 inci (Taşınan İzole Ara Maddelerin Kaydı) madde hükümleri uygulanmaz.

(3) Polimer imalatçısı veya ithalatçısı, aşağıdaki koşulların her ikisinin de geçerli olması durumunda, tedarik zincirindeki bir başka aktör tarafından kayıt edilmemiş olan monomer madde ya da polimer içindeki herhangi bir başka madde için Bakanlığa kayıt başvurusunda bulunur:

  • a) Polimer, monomer birimlerden oluşan ve kimyasal bağ yapmış monomer maddeden ya da başka maddeden ağırlıkça % 2 oranında ya da daha fazla içermesi,
  • b) Monomer maddenin ya da diğer maddenin toplam miktarı yıllık bir ton veya daha fazlasını oluşturması.

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik’in tamamı için lütfen tıklayınız.

KKDIK Yönetmeliği hakkında daha fazla bilgi almak ister misiniz?

KKDİK Bilgi Sayfamızı ziyaret edin!

Kimyasal mevzuat yönetimi ile ilgili tüm sorularınız için

Lütfen bizimle iletişime geçin!

error: Content is protected
Scroll to Top