K-REACH Nedir?

K-REACH olarak da bilinen Güney Kore’nin Kimyasalların Kayıt Değerlendirme yönetmeliği 1 Ocak 2015’ten beri yürürlüğe girmiş ve 1 Ocak 2019’da revize edilmiştir. K-REACH, kimyasal maddelerin yanı sıra kimyasal içeren ürünlerin yönetimini güçlendirmek için AB REACH’ten esinlenerek yayınlanmıştır. Yönetmeliğin temel amacı, Kore’de ithal edilen ve üretilen kimyasalların kayıt altına alınması ve maddelerin tehlikelerini ve risklerini değerlendirmektir.

K-REACH uyarınca, tonaj limiti olmayan yeni bir kimyasal madde (KECI – Kore Mevcut Kimyasal Envanteri altında listelenmemiş) ve yılda 1 tondan fazla üretilen veya ithal edilen mevcut kimyasal maddeler kayıt altına alınmak zorundadır. 1 tonun üzerindeki mevcut kimyasallar için Haziran 2019 sonuna kadar ön kayıt yapılması gerekmektedir.

K-REACH Yönetmeliği: http://elaw.klri.re.kr/kor_service/lawView.do?hseq=31605&lang=ENG

K-REACH Yükümlülükleri Nelerdir?

Mevcut Kimyasal Maddeler: Ön Kayıt ve Kayıt

All existing chemical substances manufactured or imported at ≥ 1 tpa are subject to pre-registration before 30 Jun 2019. The manufacture/import volume can be determined based on the records in year 2016 to 2018. Late pre-registration is applicable to chemicals manufactured or imported over 1 tpa for the first time after the deadline and before the corresponding phase-in registration deadline.

Yılda 1 ton ve yukarısında üretilen veya ithal edilen tüm mevcut kimyasal maddeler, 30 Haziran 2019 tarihinden önce ön kayda tabidir. Üretim/ithalat hacmi 2016 ile 2018 yılları arasındaki kayıtlara göre belirlenebilir. Gecikmiş ön kayıt, son başvuru tarihinden sonra ve ilgili kayıt son tarihinden önce ilk defa ve yılda 1 ton ve daha fazla üretilen veya ithal edilen kimyasallar için geçerlidir.

  • Yılda 1.000 ve üzerindeki maddeler ve CMR ≥ 1 t/y olarak tanımlanan maddelerin kaydı 31 Aralık 2021‘e kadar gerçekleştirilecektir.
  • Yılda 100-1.000 aralığında yer alan maddelerin kaydı 31 Aralık 2024‘e kadar gerçekleştirilecektir.
  • Yılda10-100 aralığında yer alan maddelerin kaydı 31 Aralık 2027‘ye kadar gerçekleştirilecektir.
  • Yılda1-10 aralığında yer alan maddelerin kaydı 31 Aralık 2030‘a kadar gerçekleştirilecektir.

Bununla birlikte, 1 Temmuz 2015 tarihinde yayınlanan 510 öncelikli mevcut kimyasal (PEC), Temmuz 2018’den önce ortak kayda tabi tutulmuştur. Ön kayıt/gecikmiş ön kayıt için uygun değildirler ve tonaja bağlı aşamalı kayıt süresine tabi değildirler. Öncelikli mevcut kimyasallar (≥ 1 tpa) üretim/ithalattan hemen önce kaydedilmelidir.

Yeni Kimyasal Maddeler: Bildirim ve Kayıt

Kore Mevcut Kimyasallar Envanteri (KECI), 2 Şubat 1991’den önce Güney Kore’de yurt içinde dolaşıma giren veya 2 Şubat 1991’den sonra TCCA kapsamında tehlike değerlendirmesinden sonra Çevre Bakanlığı tarafından yayınlanan 44.000’den fazla kimyasal içerir. KECI’de listelenmeyen maddeler, yeni kimyasal maddeler olarak kabul edilir ve yeni bir kimyasal olarak kaydının yapılması gerekir..

Tonajdan bağımsız olarak tüm yeni kimyasal maddelerin kayıt ettirilmesi gerekmektedir. Ancak, 100 kg/yıl altındaki yeni kimyasal maddeler için, kayıt yerine yalnızca bildirim gerekmektedir. Ek olarak, 100 kg/yıl ve üzerindeki yeni maddeler için daha önce olduğu gibi K-OSHA gerekliliklerine uyulmalıdır.

Terminler & Geçiş Periyotları

January 1, 2015
K-REACH yürülüğe girdi

January 1, 2015
July 1, 2018
Kanuni sürenin sonu ve öncelikli mevcut kimyasalların ortak kaydı

July 1, 2018
January 1, 2019
Revize K-REACH için başlangıç

January 1, 2019
June 30, 2019
K-REACH ön kaydı için son tarih

June 30, 2019
December 31, 2021
1 ton/yılı aşan CMR maddelerin kaydı için son tarih
&
1000 ton/yılı aşan maddelerin kaydı için son tarih

December 31, 2021
December 31, 2024
100 ton/yılı aşan maddelerin kaydı için son tarih

December 31, 2024
December 31, 2027
10 ton/yılı aşan maddelerin kaydı için son tarih

December 31, 2027
December 31, 2030
1 ton/yılı aşan maddelerin kaydı için son tarih

December 31, 2030

Kimyasal mevzuat yönetimi ile ilgili tüm sorularınız için

Lütfen bizimle iletişime geçin!

error: Content is protected
Scroll to Top