KKDIK Üçüncü Taraf Temsilcisi nedir?

kkdik third party representative

Şirketler, ön kayıtta belirtilmiş olan iletişim bilgilerinin, aynı kimlik kodu altında önceden kaydedilmiş olan maddelerin tüm potansiyel kayıt sahiplerine açık hale geleceğini bilmelidir. Şirketler bu tür bilgilerin hassas olduğunu düşündüğü durumlarda bir KKDIK Üçüncü Taraf Temsilci kullanabilir.

Üçüncü Taraf Temsilci, Madde Bilgisi Değişim Forumundaki diğer potansiyel kayıt sahipleri, imalatçılar, ithalatçılar ve alt kullanıcılar ile madde ile ilgili tüm faaliyetleri gerçekleştirebilir.

KKDIK Üçüncü Taraf Temsilci Hizmetimiz sizlere neler sunmaktadır?

CHD Global olarak bizler, ön-kayıt ve kayıt işlemleri sırasında KKDIK Madde Bilgisi Değişim Forumlarına (MBDF) iştirak eden firmalar için kendi adlarına hareket etmek üzere Üçüncü Taraf Temsilci Hizmeti sunmaktayız. KKDIK Üçüncü Taraf Temsilci Hizmetimiz şunları içerir;

  • Müşteri kimliği ve gizliliğin korunması
  • MBDF katılımı ve yönetimi ile ilgili tüm konularda temsil
  • Ortak kayıt dosyasının bildiriminde yardım
  • KKDIK madde kaydı ile ilgili konularda imalatçılar, ithalatçılar ve alt kullanıcılar ile iletişim
  • Veri toplama

KKDIK Üçüncü Taraf Temsilcisi ihtiyacım var mı?

KKDIK prosedürleri genellikle gizli değildir. Bir maddenin ön kayıt işlemini gerçekleştirdiğiniz anda, şirketiniz aynı maddeyi önceden kaydeden firmaların bir listesi üzerinde gözükür. Eğer şirketinizin KKDIK sürecindeki statüsünün bilinmesini istemiyorsanız, Üçüncü Taraf Temsilci sizin için doğru hizmettir.

KKDIK Yönetmeliği [R.G. 30105 – 23.06.2017]

Genel hükümler

Madde 5

(2) İmalatçı, ithalatçı veya ilgili olduğu durumlarda alt kullanıcı, bu Yönetmelik çerçevesindeki yükümlülüklere uyma sorumluluğu kendisine ait olmak şartıyla, diğer imalatçılar, ithalatçılar ve ilgili olduğu durumlarda alt kullanıcılarla görüşmesi de dâhil olmak üzere, 12’nci (Birden fazla kayıt ettiren tarafından verilerin ortak sunulması), 19’uncu (İzole Ara Maddelere Ait Verilerin Birden Fazla Kayıt Ettiren Tarafından Ortak Sunulması) ve 44’üncü (Kayıt Ettirenler ve/veya Alt Kullanıcılar Arasında Anlaşmaya Varılamayan Testler için Maliyetin Paylaşılması) maddeler ile Üçüncü Kısım (Verilerin Paylaşılması ve Gereksiz Testlerden Kaçınılması) hükümlerini yerine getirmek için veri ve maliyet paylaşımlarıyla ilgili konularda, üçüncü taraf temsilci atayabilir. Bu durumlarda, üçüncü taraf temsilci atamış olan imalatçı, ithalatçı ya da alt kullanıcının kimliği Bakanlık tarafından diğer imalatçı, ithalatçı ve alt kullanıcılara açıklanmaz.

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik’in tamamı için lütfen tıklayınız.

KKDIK Yönetmeliği hakkında daha fazla bilgi almak ister misiniz?

KKDİK Bilgi Sayfamızı ziyaret edin!

Kimyasal mevzuat yönetimi ile ilgili tüm sorularınız için

Lütfen bizimle iletişime geçin!

error: Content is protected
Scroll to Top