KKDIK Tek Temsilcisi nedir?

kkdik only representative

Türkiye’nin AB REACH benzeri KKDIK Yönetmeliği 23 Haziran 2017’de yayınlanmış olup 23 Aralık 2017’de yürürlüğe girmiştir. KKDIK yönetmeliği, Türkiye’de yıllık 1 ton ve üzerinde kendi halinde, karışım içerisinde veya eşya içerisinde kimyasal madde üreten veya ithal eden firmaların bu maddelerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na (ÇŞB) kaydını öngörmektedir. Sadece Türkiye’de yasal varlığa sahip olan şirketler, KKDIK kayıtlarını ÇŞB’na gönderebilirler. Türkiye’de yerleşik olmayan şirketler, KKDIK kayıtlarını sunmak için KKDIK Tek Temsilci si atamalıdır.

KKDIK Tek Temsilci si, tedarikçilerin Türkiye’deki kimyasal maddelerin KKDIK ön-kayıt veya KKDIK kayıt işlemlerinin sağlanması için şirketlere tüzel bir kişilik sağlamaktadır.

KKDIK Tek Temsilci Hizmetimiz sizlere neler sunmaktadır?

CHD Global olarak bizler, Türkiye’de yerleşik olmayan şirketlerin kendi tüzel kişilikleriyle KKDIK ön kayıt veya kayıt işlemlerini sunmalarına izin verilmediği için, ön kayıt ve kayıt yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla, Türkiye dışında yerleşik şirketler için kapsamlı bir Tek Temsilci Hizmeti sunmaktayız.

Bu hizmet, KKDIK yükümlülüklerini yerine getirmek için şirketlerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda (ÇŞB) temsili, KKDIK ön kayıt ve kayıt sürecinde dosya yönetimi ve verilerin ilgili makama sunulmasını da içerecek şekilde Türkiye’de gerekli yasal varlığını ve temsilini sağlar. Tek Temsilci hizmetimiz şunları içermektedir;

  • Türkiye’de Yasal Temsil: Ön kayıt ve kayıt süreci boyunca resmi makamlarda ve Madde Bilgisi Değişim Forumları’nda (MBDF) yasal temsil
  • Dökümantasyon & Bildirim: Kayıt başvurularının, kimyasal güvenlik raporlarının, GBF/SDS ve diğer teknik dosyaların oluşturulması ve bildirimi
  • Mevzuat Bilgilendirme: KKDIK ve diğer mevzuatlar ile ilgili yasal değişiklikler hakkında bilgilendirme ve her türlü sorunuz için soru – cevap hizmeti

KKDIK Tek Temsilci ihtiyacım var mı?

Aşağıdakiler sizin için geçerliyse, ürünlerinizi 2023’ten sonra Türkiye’ye ithaline devam edebilmeniz için bir KKDIK Tek Temsilci sine ihtiyacınız olacaktır.

  • Kimyasal madde üreticisi / tedarikçisi: Türkiye dışında yerleşik bir üretici / tedarikçi olarak Türkiye’ye kendi halinde, karışım veya eşya içerisinde kimyasal madde tedarik edersiniz…
  • Kimyasal madde ithalatçısı: Türkiye’de yerleşik bir ithalatçı olarak Türkiye’ye kendi halinde, karışım veya eşya içerisinde kimyasal madde ithal edersiniz…

KKDIK Yönetmeliği [R.G. 30105 – 23.06.2017]

Tek Temsilci 

Madde 9

(1) Türkiye dışında, Türkiye’ye ithal edilmek üzere kendi halinde, karışım içinde ya da eşya içindeki bir maddeyi imal eden, bir karışım hazırlayan ya da eşyayı üreten gerçek ya da tüzel kişi, karşılıklı anlaşmaya vararak Türkiye içinde yerleşik gerçek ya da tüzel bir kişiyi bu Yönetmelik kapsamındaki ithalatçı yükümlülüklerini yerine getirmek üzere tek temsilcisi olarak atayabilir. Tek temsilcisi atanması durumunda, tek temsilcisi bu Yönetmelik kapsamında ithalatçı yükümlülüklerini yerine getirmekten sorumludur.

(2) Tek temsilcisinin madde ve maddenin kullanımına ilişkin yeterli bilgisi olması ve 32’nci madde (Bilgilerin Muhafazasına Dair Yükümlülük) hükümlerine halel getirmeksizin ithal edilen miktarlar ve satış yapılan müşterilerin yanı sıra 27’nci maddede (Güvenlik Bilgi Formu İçin Gerekenler) atıfta bulunulan güvenlik bilgi formunun en son güncellemesinin temini hakkındaki güncel bilgileri bulundurması gerekir.

(3) Birinci ve ikinci fıkralar uyarınca tek temsilcisi atanması durumunda, Türkiye’de yerleşik olmayan imalatçı aynı tedarik zincirinde bulunan ithalatçıları haberdar eder. Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde bu ithalatçılar alt kullanıcı olarak kabul edilir.

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik’in tamamı için lütfen tıklayınız.

KKDIK Yönetmeliği hakkında daha fazla bilgi almak ister misiniz?

KKDİK Bilgi Sayfamızı ziyaret edin!

Kimyasal mevzuat yönetimi ile ilgili tüm sorularınız için

Lütfen bizimle iletişime geçin!

error: Content is protected
Scroll to Top