REACH Nedir?

REACH

REACH, Avrupa Birliği tarafından yayınlanan, insan sağlığının ve çevrenin kimyasalların oluşturabileceği risklerden korunmasını ve AB kimya endüstrisinin rekabet gücünün arttırılmasını amaçlayan bir AB tüzüğüdür.

REACH, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, Yetkilendirilmesi ve Kısıtlanması anlamına gelir ve bir maddeyi (kendi halinde, karışım içinde veya eşya içinde) yılda 1 ton’dan fazla miktarlarda üreten veya AB pazarına sunan tüm şirketlerin bu maddeyi Avrupa Kimyasallar Ajansı’na (ECHA) kaydettirmesini gerektirir.

Yasal nedenlerden dolayı, yalnızca Avrupa’da yerleşij ve tüzel kişiliği olan şirketlerin REACH uyarınca kayıt sunmasına izin verilmektedir; bununla birlikte, AB dışı şirketler kendi adlarına kayıt yaptırması için bir Tek Temsilci atayarak REACH kaydını sunabilmektedirler. Bu durumda AB dışı şirketlerin AB’deki yerleşik ithalatçıları alt kullanıcı olarak kabul edilecek ve kayıt yaptırmaları gerekmeyecektir.

REACH Tüzüğü: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02006R1907-20200428&qid=1593863162855&from=en

Nelerin Kaydı Yapılmalıdır?

Firmalar, yılda 1 ton veya daha fazla miktarda bir kimyasal madde üretiyor veya ithal ediyorsa REACH yükümlülüklerine tabidir.

  • Firmalar, yılda 1 ton veya daha fazla miktarda bir kimyasal madde üretiyor veya ithal ediyorsa KKDIK yükümlülüklerine tabidir.
  • Kendi halinde maddeler
  • Karışımların bileşenleri olarak maddeler
  • Eşya içerisindeki maddeler (eğer bunlar normal veya makul olarak öngörülebilir kullanım koşulları altında salınım yapıyorsa; örneğin kokulu mumlar, parfümlü tekstiller).
  • İzne Tabi Maddeler Listesinde (KKDIK Ek-14) adı geçen yüksek önem arz eden madde özelliği gösteren ve bir eşya içerisinde % 0,1’den daha büyük konsantrasyonda bulunan maddeler

Not: REACH Tüzüğü kapsamında, sadece kimyasal maddelerin kaydı yaptırılır, ürün isimlerinin değil.

REACH Yükümlülükleri Nelerdir?

Tedarik zincirinde yükümlülükler;

Tedarik Zincirindeki RolüYükümlülüklerPotansiyel Yükümlülükler
Maddelerin, karışımların, eşyaların üreticisi veya ithalatçısıÖn-Kayıt Kayıt
Müşteriler ile bilgi paylaşımı
Bilgi saklama
İzin başvuruları
Kısıtlamalara uyum
Tehlikeli maddelerin sınıflandırma ve etiketleme envanterine bildirimi
Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi
Eşya ithalatçısıYüksek önem arz eden madde bildirimi ve bilgi paylaşımı
Kısıtlamalara uyum
Bilgi saklama
Alt kullanıcıgGBF kontrolü
Risk yönetim önlemlerinin uygulanması
Bilgi saklama
Kullanım ile ilgili üreticiyi bilgilendirme
GBF hazırlanması
Tüketiciler ile bilgi paylaşımı
TacirlerBilgi saklamaTüketiciler ile bilgi paylaşımı (GBF vb.)
Tedarikçilerle bilgi paylaşımı (kullanımlar vb.)

Terminler & Geçiş Periyotları

June 1, 2007
REACH yürürlüğe girdi

June 1, 2007
June 1, 2008
Faz içi olmayan maddelerin (yeni kimyasallar) kaydı başladı
&
Faz içi maddelerin (halihazırda piyasada bulunan mevcut maddeler) ön kaydı başladı

June 1, 2008
November 30, 2008
Faz içi maddeler için ön kayıt sona erdi

November 30, 2008
December 1, 2008
Mevcut maddeler için (ön kaydı yapılmamış) kayıt başladı

December 1, 2008
January 1, 2009
ECHA, ön kayıtlı maddelerin listesini yayınladı
SIEF’ler oluşturuldu

January 1, 2009
December 1, 2010
Ön kaydı yapılmış faz içi madde kaydı için son tarih:
Faz içi maddeler > 1000 ton/yıl
R50/53 > 100 ton/yıl
CMR Kategori 1 ve 2 > 1 ton/yıl

December 1, 2010
June 1, 2013
Faz içi maddelerin kaydı için son tarih > 100 tpa

June 1, 2013
June 1, 2018
Faz içi maddelerin kaydı için son tarih > 1 ton/ yıl

June 1, 2018

Kimyasal mevzuat yönetimi ile ilgili tüm sorularınız için

Lütfen bizimle iletişime geçin!

error: Content is protected
Scroll to Top