Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması

Türkiye, 11 Eylül 2017’de yeni Bitki Koruma Ürünleri Yönetmeliğini yayınladı. Türkiye’de bitki koruma ürünleri üreten veya ithal eden tüm şirketler, ürünlerini Türkiye pazarına sunmadan önce ruhsatlandırmaları gerekmektedir..

Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, tüm bitki koruma ürünlerinin kullanımının kontrolünden ve piyasaya arzından sorumlu organdır.

Bitki koruma ürünleri için acil durum ruhsatlandırılması

Bitki Koruma Ürünleri Yönetmeliğinin 7. Maddesi uyarınca Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, imalatçı/ithalatçıya bitki koruma ürünlerinin geçici olarak üretim sezonunda sınırlı ve kontrollü kullanılması şartıyla en fazla 120 gün süreyle kullanım izni verir.

Links:

Bitki Koruma Ürünleri Ruhsatlandırma Hizmetimiz neleri içerir?

Ruhsatlandırma hizmetimiz, bitki koruma ürünleri ruhsatlandırma gereksinimlerinin her biri için tam destek sağlar. Aşağıdakiler dahil olmak üzere bitki koruma ürünleri ruhsatlandırmasının herhangi bir aşaması için destek sağlamaktayız:

  • Ruhsatlandırma Dosyası hazırlama
  • Bitki Koruma Ürünleri gerekliliklerine göre Etiket hazırlama
  • Güvenlik Bilgi Formu hazırlanması
  • Biyolojik Etkinlik, Kalıntı ve Dayanıklılık Denemeleri için danışmanlık
  • Toksikolojik ve Ekotoksikolojik Çalışmalar için danışmanlık
  • İthalat izinleri için danışmanlık
  • Yetkili merciler ve kurumlarla iletişim
  • Bitki Koruma Ürünleri hakkında genel danışmanlık

Bitki Koruma Ürünleri Yönetmeliği [R.G. 30235 – 11.9.2017]

Piyasaya arz ve kullanım

Madde 6

(1) Bu Yönetmeliğe göre ruhsatlandırılmamış bitki koruma ürünlerinin ülke sınırları içerisinde piyasaya arzı ve kullanılması yasaktır.

(2) Ancak,

a) Bitki koruma ürünlerinin araştırma ve geliştirme amaçlı kullanımları,

b) Başka bir ülkede kullanımına izin verilmiş olan bir bitki koruma ürününün ülkemizde piyasaya arz edilmemesi şartıyla ihraç amacıyla diğer ülkede kullanılmak üzere üretilmesi, depolanması ve nakledilmesi,

durumlarında ruhsat gerekli değildir.

Bitki Koruma Ürünleri Yönetmeliğini aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

Kimyasal mevzuat yönetimi ile ilgili tüm sorularınız için

Lütfen bizimle iletişime geçin!

error: Content is protected
Scroll to Top